เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@up2utour

Travel License : 11/09846

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ปีใหม่นี้พาครอบครัวเปิดโลกแฟนตาซี สู่ดินแดนมหัศจรรย์ 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ปีใหม่นี้พาครอบครัวเปิดโลกแฟนตาซี สู่ดินแดนมหัศจรรย์ 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ปีใหม่นี้พาครอบครัวเปิดโลกแฟนตาซี สู่ดินแดนมหัศจรรย์ 5วัน 4คืน (TG)

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ปีใหม่นี้พาครอบครัวเปิดโลกแฟนตาซี สู่ดินแดนมหัศจรรย์ 5วัน 4คืน ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน เมืองจูเจียเจียว ล่องเรือแม่น้ำหวงผูเจียง หอไข่มุก (รวมค่าขึ้น หาดไว่ทาน ตึก 118 ชั้น วัดพระหยกขาว

รหัสทัวร์

CN_TG00194

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ธ.ค. 67

55,900฿

29-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

55,900

-

-

8,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง – เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

ดิสนีย์แลนด์ ทั้งวัน (รวมค่าเข้าแล้ว)

Day : 3

เซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจียว - ถนนหนานจิง POP MART STORE -ล่องเรือแม่น้ำหวงผูเจียง

Day : 4

หอไข่มุก (รวมค่าขึ้น) – หาดไว่ทาน – แหล่งวัฒนธรรมของกวางฝู่หลิน - ตึกเทียนอัน 1000 TREE - ตึกเซี่ยงไฮ้ 118 ชั้น

Day : 5

วัดพระหยกขาว - florentia village – กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท อัพทูยู ทัวร์

บิ๊กซี ลำลูกกา 2 (คลอง 4)

468-118625-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง