เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@up2utour

Travel License : 11/09846

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ สัมผัสโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ สัมผัสโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ สัมผัสโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 5วัน 4คืน (TG)

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ สัมผัสโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 5วัน 4คืน ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน เมืองจูเจียเจียว ส่องเรือแม่น้ำหวงผูเจียง หอไข่มุก (รวมค่ขึ้น) หาดไว่ทาน ตึก 118 ชั้น วัดพระหยกขาว

รหัสทัวร์

CN_TG00193

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

58,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

58,900฿

11-15

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

58,900

-

-

9,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติผูตง – เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

ดิสนีย์แลนด์ ทั้งวัน (รวมค่าเข้าแล้ว)

Day : 3

เซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจียว - ถนนหนานจิง POP MART STORE -ล่องเรือแม่น้ำหวงผูเจียง

Day : 4

หอไข่มุก (รวมค่าขึ้น) – หาดไว่ทาน – แหล่งวัฒนธรรมของกวางฝู่หลิน - ตึกเทียนอัน 1000 TREE - ตึกเซี่ยงไฮ้ 118 ชั้น

Day : 5

วัดพระหยกขาว - florentia village shangha – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท อัพทูยู ทัวร์

บิ๊กซี ลำลูกกา 2 (คลอง 4)

468-118625-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง