เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@up2utour

Travel License : 11/09846

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5วัน 4คืน (MU)

เที่ยวจีน Charming Season จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู อุทยานปี้ผิงโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง 5วัน 4คืน ตะลุยสันหลังแดนมังกร มรดกโลกทางธรรมชาติจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว เดินเล่นถนนคนเดินโบราณจิ๋นหลี่ ถนนไท่กู๋หลี่ ถนนชุนซี แพนด้ายักษ์ปีนตึก

รหัสทัวร์

CN_MU00124

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 03 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

ก.ย. 67

23,888฿

04-08

24,888฿

11-15

24,888฿

21-25

ต.ค. 67

26,888฿

10-14

26,888฿

15-19

26,888฿

30-03พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

23,888

23,888

23,888

5,500

12,500

-

20

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

24,888

24,888

24,888

5,500

12,500

-

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

24,888

24,888

24,888

5,500

12,500

-

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

26,888

26,888

26,888

5,500

12,500

-

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

26,888

26,888

26,888

5,500

12,500

-

20

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

26,888

26,888

26,888

5,500

12,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - เฉิงตู – เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

เฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสายเต๋อซี - จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน) – ชวนจูซื่อ

Day : 4

ชวนจูซื่อ – อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยานประจำทาง+รถกอล์ฟ) - เฉิงตู

Day : 5

ถนนคนเดินโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - ถนนคนเดินซุนซี – ตึก IFS แพนด้ายักษ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท อัพทูยู ทัวร์

บิ๊กซี ลำลูกกา 2 (คลอง 4)

468-118625-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง