เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@up2utour

Travel License : 11/09846

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Khunming Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน Khunming Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน Khunming Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

เที่ยวจีน Khunming Weekend คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน เมืองโบราณแชงกรีล่า ลี่เจียง อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานไปส่ยเหอ (รวมรถแบตอุทยาน) เมืองโบราณต้าลี วัดหยวนทง สวนน้ำตก Kunming Old Street

รหัสทัวร์

CN_KY00045

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

25 ก.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

25,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Kunming Airlines

ก.ค. 67

26,900฿

25-30

ส.ค. 67

26,900฿

08-13

ต.ค. 67

27,900฿

10-15

27,900฿

18-23

ธ.ค. 67

25,900฿

04-09

28,900฿

22-27

32,900฿

28-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

26,900

-

-

4,500

-

-

25

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

26,900

-

-

4,500

-

-

25

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

27,900

-

-

4,500

-

-

25

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

27,900

-

-

4,500

-

-

25

04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

25,900

-

-

4,500

-

-

25

22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

28,900

-

-

4,500

-

-

25

28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

32,900

-

-

4,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินกรุงเทพฯ – คุนหมิง เข้าที่พัก

Day : 2

คุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เมืองลี่เจี่ยง – สะพานแก้วลี่เจียง (Lijiang Glass Walkway) – เมืองลี่เจียง -สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 3

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG –หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) – ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน)–จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

Day : 4

แชงกรีล่า – วัดซงจ้านหลิน-เมืองโบราณแชงกรีล่า - เดินทางสู่เมืองต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

Day : 5

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เดินทางสู่เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง- ช้อปปิ้งKunming Old Street

Day : 6

คุนหมิง-วัดหยวนทง -ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต - ถนนคนเดนถนนจินปี้ลู่กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท อัพทูยู ทัวร์

บิ๊กซี ลำลูกกา 2 (คลอง 4)

468-118625-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง